Katalog proizvoda BaumitSanacioni proizvodi

Baumit Antisulfat - vodeni rastvor za hemijsko tretiranje štetnih soli

Baumit Antisulfat - vodeni rastvor za hemijsko tretiranje štetnih soli

Vodeni rastvor za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i hlorida) u zidovima.

Baumit SanovaVorspritzer - sanacioni špric malter

Baumit SanovaVorspritzer - sanacioni špric malter

Specijalni sulfatno otporni cementni špric za sve Sanova sisteme, za ručnu i mašinsku obradu.

Baumit SanovaPutz S - sanacioni malter za predeo sokle

Baumit SanovaPutz S - sanacioni malter za predeo sokle

Sanacioni malter za ručnu i mašinsku obradu, vodoodbojan, za spoljne i unutrašnje radove na veoma vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predelu podnožja.

Baumit SanovaPutz L - sanacioni termo malter

Baumit SanovaPutz L - sanacioni termo malter

Laki sanacioni malter sa termo svojstvima, redukuje kapilarnu provodnost, za ručno nanošenje, za unutrašnje i spoljne radove.

Baumit SanovaFeinputz - Fini sanacioni malter

Baumit SanovaFeinputz - Fini sanacioni malter

Prirodno beli malter za ručnu obradu, za spoljne i unutrašnje radove kao fini malter na svim Sanacionim malterima.

Baumit RenovierSpachtel W: Sanacioni fini malter

Baumit RenovierSpachtel W: Sanacioni fini malter

Mineralna, bela praškasta masa za zagladivanje, specijalno kod saniranja i renoviranja.

Baumit open S SanierKlebespachtel - sanacioni fasadni lepak

Baumit open S SanierKlebespachtel - sanacioni fasadni lepak

Difuziono otvoren, otporan na dejstvo soli, mineralni praškasti lepak i masa za zaglađivanje za Baumit open S – klima sanacioni sistem.

Baumit DichtungsSchlamme - sanacina hidroizolaciona masa

Baumit DichtungsSchlamme - sanacina hidroizolaciona masa

Gotova, cementna masa za površinsku hidroizolaciju zidova.

Baumit AntisulfatSchlamme - sanacina hidroizolaciona masa

Baumit AntisulfatSchlamme - sanacina hidroizolaciona masa

Cementna hidroizolaciona masa za površinsku izolaciju zidova opterećenih vlagom i solju.

Baumit SanovaEinlagenTrassputz - sanacioni  beli tras-krečni malter

Baumit SanovaEinlagenTrassputz - sanacioni beli tras-krečni malter

JednoslojnI, sanacioni, beli tras/krečni malter za ručnu i mašinsku obradu. Vodoodbojni malter granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata iznutra i spolja.

Baumit SanovaPufferputz - podložni malter prema WTA zahtevima

Baumit SanovaPufferputz - podložni malter prema WTA zahtevima

Gotov podložni malter sa visokim porozitetom prema WTA zahtevima, za ručnu i mašinsku obradu. Kod mašinske obrade zatražite savet stručnjaka! Granulacija 2 mm.

Baumit SanovaPutz W - malter za saniranje prema WTA zahtevima

Baumit SanovaPutz W - malter za saniranje prema WTA zahtevima

Malter za saniranje prema WTA zahtevima za ručnu i mašinsku obradu, vodoodbojan.

Baumit SanovaTrassitputz - tras-krečni sanacioni malter

Baumit SanovaTrassitputz - tras-krečni sanacioni malter

Tras-krečni malter za ručnu i mašinsku obradu u zaštiti spomenika kulture, za spoljne i unutrašnje radove, kao podložni malter, vodoodbojan.

Baumit SumpfkalkFarbe - paropropustna boja za spoljne i unutrašnje radove

Baumit SumpfkalkFarbe - paropropustna boja za spoljne i unutrašnje radove

Lako obradiva, otporna na brisanje, paropropustna boja za spoljne i unutrašnje radove. Ne stvara film, niti napetosti, ne žuti i ne poguduje stvaranju mikroorganizama.

Baumit WasserGlas - rastvor vodenog stakla

Baumit WasserGlas - rastvor vodenog stakla

Za površinsko učvršćivanje trusnih i peskovitih maltera, kao i kamenih zidova koji se ne malterišu.

Baumit PutzFestiger - mineralni učvršćivač

Baumit PutzFestiger - mineralni učvršćivač

Mineralni učvršćivač za trusne mineralne podloge (stare maltere).

Baumit Impragnierung

Baumit Impragnierung

Silikonska mikroemulzija za naknadno poboljšanje vodoodbojnosti mineralnih površina.

Baumit SanierLosung - Vodeni rastvor

Baumit SanierLosung - Vodeni rastvor

Vodeni rastvor za tretiranje površina obraslih mikroorganizmima, unutra i spolja.