Katalog proizvoda BaumitMase za gletovanje

Baumit RenovierSpachtel Weiss: Sanacioni fini malter

Baumit RenovierSpachtel Weiss: Sanacioni fini malter
  • Pakovanje 25 kg
  • Potrošnja 1 kg/m²
  • Broj na paleti 54 kom.
  • Granulacija 0,3/0,6/1 mm
Tehnički list

Mineralna, bela praškasta masa za zagladivanje, kao međusloj na starim malterima, ali i kod novogradnje, specijalno kod saniranja i renoviranja. Kod narudžbe navesti granulaciju.

Granulacija: 0,3 ; 0,6 ; 1 mm
Potrošnja: ca. 1 kg/m²/mm
Izdašnost: ca. 8 m²/džaku kod 3 mm debljine sloja
Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg