Spisak svih proizvoda

Katalog proizvoda Baumit

Završno dekorativni malteri i boje

Završno dekorativni malteri i boje

Raznovrsni završni malteri i boje koje zadovoljavaju najvise standarde.Završni malteri i boje na različitim osnovama: silikonski, silikatno-silikonski,silikatni, akrilni, mozaik malteri.

Lepkovi za fasadne termoizolacione sisteme

Lepkovi za fasadne termoizolacione sisteme

Ovo poglavlje sadrži lepkove koji se primenjuju u ETCS sistemima, odnosno materijale za lepljenje izolacije i izradu armaturnog sloja.

Malteri

Malteri

Mašinski malteri za izradu "osnovnog" sloja, na bazi kreča i cementa, kreča, gipsa, termoizolacioni malteri sa lakim dodacima. Špric malteri na bazi cementa.

Malteri za zidanje

Malteri za zidanje

Suvi zamešani malteri za zidanje opeke, gas betona, poroznih keramičkih blokova, klinkera opeke.

Mase za gletovanje

Mase za gletovanje

Krečne, univerzalne, tankoslojne, za gletovanje spoljnih i unutrašnjih površina.

Unutrašnje boje

Unutrašnje boje

Disperzione boje za unutrašnje radove sa niskom količinom isparljivih materija, koje pružaju zaštitu prirodne okoline i bezbednu upotrebu u unutrašnjosti.

Lepkovi za keramiku

Lepkovi za keramiku

Sistemski proizvodi za lepljenje keramičkih pločica, porculan pločice, prirodnog kamena. Za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

Sanacioni proizvodi

Sanacioni proizvodi

Materijali za sanaciju i obnovu istorijskih zgrada i spomenika kulture. Specijalne sanacioni proizvodi i rastvori.

Specijalni proizvodi

Specijalni proizvodi

Impregnacije, podloge,rastvori sa posebnim specijalnim svojstvima.