Primenjuje se kod zidova koji zahtevaju dodatnu izolaciju fasade zgrade uz primenu termoizolacionih ploča (mineralna vuna, EPS, XPS), koje se lepe i armiraju fasadnim lepkovima, a završna površina se izrađuje od dekorativnog fasadnog maltera.

Opis: Ova vrsta sistema primenjuje se za fasade zgrada koje ne zahtevaju dodatnu izolaciju fasada, jer su ozidane sa termoblokovima. Sistemi su osmišljeni prema vrsti materijala od koga su sazidani fasadni zidovi.